Oznake

Kada je reč o Srbiji, jedino moguća geopolitički utemeljena spoljna politika je ona koja mora da poštuje geografsku, ali i duhovnu poziciju države, a to je politika koja bi balansirala između Istoka i Zapada, između evroazijskih sila okupljenih oko BRIK grupacije (Brazil, Rusija, Indija i Kina), a koje se zalažu za multipolarni svet, i atlantističkih ili mondijalističkih sila predvođenih Sjedinjenim državama. Ulaskom u NATO pakt bili bi uvučeni u budući globalni sukob, pohod na Rusiju i njena bogatstva u prirodnim sirovinama bez kojih je nemoguća tehnološka civilizacija. Komandant Vilijam Gaj Kar, u svojoj knjizi „Pioni u igri“ napisanoj 1948. godine izjavio je da će Treći svetski rat kategorički biti protivu islama sledeći misao luciferijanca Alberta Pajka, generala Južne konfederacije i šefa južne jurisdikcije američke masonerije koja je iznesena u knjizi „Moral i dogma“ još u XIX veku. Ali, šta su pravi planovi atlantista otkriva nam vodeći geopolitički strateg Rotšildove grupe u Vašingtonu, Zbignjev Bžežinski u knjizi „Projekat za Evroaziju“, a čiji su izvodi objavljeni u časopisu Spoljni poslovi, zvaničnom glasilu Saveta za spoljne poslove Sjedinjenih država. Bžežinski se otvoreno zalaže za raspad Rusije na tri države u slaboj konfederalnoj vezi, a sa ciljem porobljavanja i pljačkanja prirodnih resursa Rusije.

Planovi za totalni globalni rat koji stratezi Vašingtona pripremaju prvi put su otkriveni u Ministarstvu državne bezbednosti (MSS) Kine od strane bivšeg agenta Brajana Andervuda, a koji je uhapšen od strane američkih vlasti zbog špijunaže. Na planove atlantista za izazivanje Trećeg svetskog rata, Vladimir Putin je odgovorio savezom sa bivšim sovjetskim republikama. On je zakazao hitan put u Kinu da bi se sastao sa kineskim predsednikom, te je naredio da ruska služba bezbednosti (FSB) obavesti kineski MSS o puštanju njihovog agenta Tun Sheniyun-a, a koji je bio zarobljen zbog pokušaja krađe osetljivih informacija o najmoćnijem ruskom anti-avionskom sistemu.

Izvor u okviru Ministarstva odbrane SAD (DOD) upozorio je da se Obamin režim priprema za globalni rat. Strategija atlantista je razdeljena na sledeće faze, a sa ciljem stvaranja unipolarnog sveta pod dominacijom Familije, 40-tak porodica bankarske pseudoelite. Prva faza je namerno izazivanje ekonomske krize i kolapsa u  SAD i EU, kako bi se uništio globalni finansijski sistem koji je na snazi od završetka Drugog svetskog rata. Druga faza je pokretanje masovnog konvencionalnog rata od strane SAD i EU na severnoameričkom, afričkom i azijskom kontinentu, uključujući i Bliski istok. Treća faza ima za cilj depopulaciju svetskog stanovništva pošto se, sledeći MNaltusovu teoriju, smatra da prirodni resursi planete mogu biti dovoljni tek za milijardu ljudi. Tokom sveopštog, Trećeg svetskog rata namerno bi se oslobađali bio-agenasi sa ciljem da se ubiju milioni, ako ne i milijarde nevinih civila U četvrtoj, krajnjoj fazi planira se da na vrhuncu ovog globalnog rata SAD i njeni saveznici zatraže mir kroz stvaranje unipolarnog sveta, novog svetskog poretka na čelu sa Familijom, a da bi se sprečilo totalno uništenje planete. Na taj način Sjedinjene države nastavljaju Niksonovu doktrinu „iskoristiti trenutak“ o kojoj je Dik Čejni pisao u svom planu strategije odbrane. Jer, s obzirom na meridijanski evroazijski savez u geopolitičkom srcu sveta koji će u sledećih nekoliko godina u potpunosti preuzeti ekonomski i vojni primat i dominaciju nad svetom od atlantističkih sila, stratezima Vašingtona se žuri da „iskoriste trenutak“ trenutne prividne vojne premoći nad evroazijskim silama. Usto, u budućem ratu Sjedinjene države mogu da izvrše punu mobilizaciju od preko 1,5 milion američkih rezervista koji se mogu javiti na ratni raspored i za koji vlada SAD-a ne treba odobrenje Kongresa.

Shodno rečenom, Aleksandar Dugin je u pravu kada veli da je globalni rat izvesnost, čak je i neizbežan ukoliko Sjedinjene države žele ostati jedinom vojnom i ekonomskom silom sveta, ukoliko žele stvoriti svet koji bi bio porobljen od strane one bankarske pseudoelite koja vlada svetom i državama preko vlasti nad centralnim bankama u tim država, kao što su, na primer, Federalne rezerve u Sjedinjenim država. Otuda se nezavisnost države uvek gubi ako se centralna banka privatizuje, te država postaje silom ekonomskih prilika i nedaća podanik i rob one bankarske pseudoelite koja upravlja samom državom preko novca koji se štampa u centralnoj banci i državi pozajmljuje uz kamatu. O tome rečito govori i narodna poslovica: Čiji hleb jedeš, njegovu pesmu pevaš. Takvo dužničko ropstvo čitavog sveta uskom krugu bankarske pseudoelite dovešće sam taj svet na rub katastrofe. Reč je o dubinsko-psihološkoj činjenici da onaj ko ima vlast, i to apsolutnu vlast počinje da umišlja da sve može, da je poput Boga, da je sam Bog. Ta ideja čovekoboga, zapravo ideja antihrista, temelji se na poistovećenju vlašću naduvane Ja-svesti sa arhetipom moći, arhetipom vrača koji može svojim moćima ne samo da utiče na saplemenike, već i da po svojoj volji menja prirodne sile. To je želja infantilnog Ja da zauzme mesto Jastva, želja čovekoboga da postane Bogočovek, antihrista da postane poput Hrista. Sveti Jovan Damaskin je dobro primetio da je do pada čovečijeg i došlo onog trenutka kada je čovek poželeo otimačinom da prigrabi za sebe mesto Božje, da postane bog bez Boga. Pazite, otuda Bog toj bankarskoj pseudoeliti i nije potreban, jer oni sami sebe smatraju za bogove. Otuda je njihova ideologija satanistička kako jasno pokazuje i dokumentarni film Aleksa Džonsa o magijskim ritualima obožavanja Moloha od strane onih koji danas vladaju svetom. Takva posesija jednim arhetipom, i to dominantnim arhetipom kolektivno nesvesnog, i to posesija koja nije osvešćena kroz proces individuacije, i to posesija ljudi koji upravljaju svetom silom bankarskog kapitala, vodi čitav svet u neizbežnu katastrofu kroz planirane ratove čiji je cilj osvajanje čitavog sveta, te kroz namerno izazvane bolesti čija je prikrivena svrha depopulacija stanovništva. Na nama je da odlučimo hoćemo li živeti u Hakslijevom vrlom novom svetu ili ćemo biti slobodni, hoćemo li sve što imamo i svoje duše prodati zarad nekoliko srebrnjaka, ili ćemo reći ne tiraniji bankarske pseudoelite. Reci ne i sačuvaj svoje dostojanstvo i svoju dušu, Božji lik u sebi samom.

Advertisements