Alan Dals, direktor CIA-e (1953-1961), direktiva američkim službama bezbednosti pod naslovom »DOKTRINA AMERIČKE BORBE PROTIV ISTOKA»:

»Rat je završen, polako ćemo sve izgraditi, i mi ćemo dati sve što imamo, svo zlato, svu materijlanu moć na magarčenje i zaluđivanje ljudi. Čovečiji mozak, svest ljudi skloni su promenama. Posejemo li tamo haos, mi ćemo neprimetno da im podmetnemo lažne vrednosti i primoraćemo ih da te vrednosti i prihvate. Kako? Mi ćemo naći istomišljenike, svoje saveznike i pomoćnike u njihovoj domovini. Malo po malo, mi ćemo odigrati grandioznu po svom obimu TRAGEDIJU POGIBIJE SVIH PRAVOSLAVNIH SLOVENA, I KONAČNO NEPOVRATNO ĆEMO UGASITI NJIHOVU NACIONALNU SVEST. Literatura, bioskop i pozorište će proslavljati najniža ljudska osećanja. Mi ćemo na svaki način podržavati one koji budu usađivali u čovekov razum kult seksa, nasilja, sadizma i izdaje – jednom rečju svake nemoralnosti. U upravljanju državom, mi ćemo izazivati haos i nered. Neprimetno, no aktivno i postojano, pomagaćemo despotizam činovnika, korupciju i neprincipijelnost. Čestitost i pravednost biće ismevani, nikome neće biti nužni i biće smatrani ostatkom prošlosti. Grubosti i naglost, laž i obmana, pijanstvo, narkomanija, izdajništvo, šovinizam i neprijateljstvo prema narodima – sve ćemo to kultivisati u svest ljudi. I mali broj, veoma mali broj ljudi će shvatiti o čemu se radi. Ali, takve ćemo ljude staviti u bespomoćan položaj, ismevati se sa njima, oklevetati ih i proglasiti ih otpadnicima društva. Mi ćemo rušiti duhovne vrednosti, vulgarizovati i uništavati osnove narodne moralnosti. Na takav način ćemo rasklimati pokoljenje za pokoljenjem, lovićemo ljude u detinjstvu i mladalačkom dobu, uvek ćemo glavnu stavku da bacamo na omladinu, demoralisati, razvrašćivati i obeščaćivati je. Eto, tako ćemo mi to da uradimo«.

Upokojeni patrijarh moskovski i cele Rusije, Aleksej Drugi: »Mi moramo shvatiti da se protiv ruskog naroda vodi odlično isplaniran rat, koji ima za cilj njegovo uništenje«.

Atlantisti su računali da će do 1998. staviti Ukrajinu pod svoju kontrolu. Svedoci smo da u tome nisu uspeli, ali, ni u Gruziji, a možemo reći,  ni na KiM u potpunosti. Da li će ih ovi neuspesi navesti na ishitrene reakcije – vojne?

»Mislim da se sada spremaju za rat. I to vrlo ozbiljan rat iz nekoliko razloga. Ekonomsko-politička situacija u SAD izrazito je pogoršana. Jedini izlaz iz njihove krize je rat! Oni su počeli da sprovode projekat„ Veliki Bliski istok”sa sukobima u Libanu, Siriji, Iraku, a moguć je uskoro i napad na Iran. Amerikanci neće stati, a sa druge strane Rusija ne deluje aktivno.SAD prekraja granice po svetu, u Evropi.Na Kosmetu  je progurala svoje rešenje.Niko ništa nije mogao da učini, da spreči, jedino je mogao da se buni.«.

Aleksandar Dugin


Ko nam je kriv što smo kuću izgradili nasred carskoga druma.
Jovan Cvijić

 

Kada je Vladimir Putin bio izabran za predsednika Rusije 2000. godine, Rusija je bila u stečaju. Dug Rusije prema Rotšildovom Međunarodnom montearnom fondu iznosio je 16,6 milijardi dolara, a dug pod kontrolom Rotšidovih u Parizu i prema Londonskom klubu poverilaca iznosio je preko 36 milijardi dolara. Putin je iskoristio rast cena nafte na svetskom tržištu da bi povratio finansijski suverenitet Rusije. Do 2006. godine Putin je isplatio dug Rusije prema Rotšildovima i učinio ih je jako nervoznim.

Agent Rotšilda Mihail Kordokovski počeo je sa bankama Menatep grupe neposredno pre pada komunizma 1990. godine. Grupa Menatep povezana je sa Rotšild-Soroš Carlyle Group. Godine 1995. Kordokovski, koji je pod kontrolom Jakoba Rotšilda, kupuje Yukos naftu za 350 miliona dolara. On postaje jedan od najbogatijih ljudi u Rusiji sa oko 1 milijardi dolara profita. Godine 2003. Kordokovski je uhapšen zbog pronevere. Kordokovski je po nalogu Jakoba Rotšilda trošio milione dolara za rušenje Putina. Da se Rotšildovi nalaze iza Kordokovskog akvizicijom Menatep banke i Yukos Oil dokazuje i sledeće. Godine 2004. nakon hapšenja Kordokovskog Menatep banka je ponudila Yukos deonice Putinu u zamenu za oslobađanje Kordokovskog. No, Putin je jednostavno nacionalizovao Yukos Oil ubrzo nakon ponude Menatep banke. Britanski mediji su izvestili da su deonice Yukos Oil neposredno pre hapšenja Kordokovskog bile prenete na Jakoba Rotšilda prema tajnom dogovoru Kordokovskog i Rotšilda, tako da je Jakob Rotšild u tom trenutku posedovao 13,5 milijardi dolara u glasačkim pravima u Yukos Oil.

Rotšildovi preziru hrišćanstvo. A Putin želi izgraditi Rusiju kao snažnu naciju sa hrišćanskom ideologijom. Godine 2008. za vreme Božića Putin poručuje: „Ruska pravoslavna crkva doprinosi promociji moralnih vrednosti u društvu… Zakonom je crkva odvojena od države. Ali, u duši i istoriji našeg naroda, crkva i država su jedno. To je uvek bilo i uvek će i biti.“

Kada je Aleksandar Dugin postao nezvanični geopolitički savetnik Vladimira Putina, geopolitička slika sveta je počela da se menja. Stvaranjem saveza država geopolitičkog srca sveta, Rusije, Kine, pa i Indije, ozbiljno je ugrožena ekonomska i vojna premoć atlantističkih sila. Iako se Sovjetski savez prostirao u geopolitičkom srcu sveta i duž pojasa rubnih zemalja oko srca sveta, nije uspeo i pored povoljnog geografskog položaja da ostvari dominaciju nad celim svetom pre svega zato što je geopolitički išao u širinu zanemarujući vertikalne procese integracije. Aleksandar Dugin je dobro primetio da su geopolitičke osovine strogo meridijanske i da stoga treba preferirati dužinske integracione procese. Otuda je za Rusiju od najvećeg značaja savez sa Kinom i Indijom, ali i Iranom. Ostvarenjem ovakve vertikalne integracije ugrožava se dominacija atlantista na ekonomskom i vojnom planu u toj meri da je globalni sukob između evroazijskih i atlantističkih sila neminovan. Otuda bi sasvim moguća i već isplanirana agresija Vašingtona na Iran mogla da se uporedi sa agresijom Hitlera na Poljsku kojom je počeo II svetski rat. To nam jasno govori o značaju geopolitičke misli i perspektive usaglašene sa geografskim položajem države.

Šta nam može reći geopolitika kao nauka o perspektivima odnosa Srbije sa pomorskim i kontinentalnim silama današnjice? Najpre, neophodno je primetiti da će pomorske, atlantske sile, poput Sjedinjenih država, Britanije i ostalih, uvek podržavati proatlantističke snage na severu Balkana, Sloveniju, Hrvatsku i muslimanski deo Bosne naspram pravoslavnih Srba koji su uvek predstavljali stožernu kontinentalnu silu na Balkanu. Atlantisti će težiti, kao što su delimično i uspeli, da u potpunosti kontrolišu i islamiziraju Makedoniju ne bi li sprečili ma kakav savez pravoslavnih država na Balkanu, Srbije, Grčke i Bugarske. Jer, iako Grčka ulazi u atlantski blok, iako je Bugarska pravoslavna zemlja sa elementima levantinske verzije atlantizma, ali sa jasnim evroazijskim impulsom,  uvek postoji opasnost da jačanjem Rusije ove zemlje budu uvučene prirodom svog položaja i duhovnog elementa u evroazijski kontinentalni savez. Rusija kao kontinentalna sila će težiti ostvarenju ovakvog saveza, a kao idealno rešenje za samu rusku geopolitičku misao bio bi savez koji bi činili Srbija, Republika Srpska, Crna Gora, Makedonija i Bugarska za šta se založio i Aleksandar Dugin, savetnik predsednika Putina i vodeći evroazijski geopolitičar. Shodno rečenom, atlantisti će podržavati sve što može osujetiti konsolidovanje kontinentalnih sila na Balkanu. U tom smislu će podržavati islamizaciju pravoslavnih balkanskih država, slabljenje i uništenje Grčke, čak i agresiju Turske na Grčku, te stvaranje Velike Albanije na delovima Grčke, Makedonije, Crne Gore i Srbije. Stvaranjem islamske transverzale na Balkanu, atlantisti osujećuju ne samo mogućnost evroazijskog saveza pravoslavnih država, već formiraju novi bedem, umesto stare Jugoslavije, za prodor Nemačke kao kontinentalne sile ka Bliskom istoku i toplim morima. A usto, islamska balkanska transverzala poslužiće atlantistima za dalju islamizaciju i slabljenje evropskih kontinentalnih sila, posebice Nemačke. Time je sudbina Srbije kao atlantističkog roba zapečaćena – Srbija će biti rasparčana i delom islamizirana i od Srbije će ostati samo beogradski pašaluk. Svaki dogovor sa atlantističkim silama je nemoguć silom njihovih geopolitičkih interesa i svaki takav dogovor je ili velika iluzija ili velika laž kao što je istorija uvek pokazala i kao što će pokazati. Neuvažavanje geopolitike kao nauke, geopolitičkih interesa pomorskih naspram kontintentalnih sila, siguran je put u propast i odumiranje i države i naroda, a svedoci smo danas da zbog neuvažavanja geopolitike kao nauke ne samo da Srbija kao država odumire, već da izumiremo i kao narod.

U rezoluciji Velikog Orijenta iz 1917. godine pozdravlja se stvaranje Jugoslavije kao civilizacijskog bedema protivu širenja pangermanske kulture. Halford Makinder je na Versajskoj konferenciji predlagao da se stvori sanitarni kordon zemalja od Baltičkog do Jadranskog mora koji će sprečavati savez Nemačke i Rusije, prodor Nemačke ka Bliskom istoku, te prodor Rusije ka toplim morima kako bi Rusiji ostao samo Bosforski moreuz. Kako je Jugoslavija razorena, politika Vašingtona teži da stvori muslimansku imperiju na Balkanu pod dominacijom Turske, novog bedema za prodor kontinentalnih sila ka Bliskom istoku i toplim morima, te sa ciljem prodora muslimanskih masa ka Evropi. Sada ćemo razmotirit kakvu ulogu ima MMF i projekat dužničkog kolonijalizma u strategiji atlantista. Najpre ćemo ukratko analizirati ekonomsku situaciju u Grčkoj.

Advertisements