Rak je izlečiv

Pripremila Dragana Deh

Intervju sa Aleksandrom Metanojom, magistrom psihologije

 

„Čovek nije određen samo biološkim telom  i genima, već prevashodno svojim duhovnim poreklom, arhetipom koji određuje i telo i gene i celokupnu psihu. U tom smislu, nijedna bolest nije slučajna, već ima svoj arhetipski uzrok i svrhu. „

 

Svaka tegoba nas menja

 

D.Deh: Svaka tegoba nas menja, na psihofizičkom planu, to znamo. Trenutak u kom naše psihičko biće ima veću snagu i vitalnost od fizičkog, je čas u kom smo spremni da preduzmemo radikalne korake ka zalečenju ili izlečenju. Kako biste vi, kao psiholog, opisali psihološki proces koji prati odabir alternativne metode lečenja, konkretno  putem konopljinog ulja?

 

A.M. : Čuveni grčki iscelitelj dr StilianosAteslis (1912-1995), znanponadimkuDaskalos (grčki: učitelj), bio je hrićanski mistik iz Stavrosa na Kipru. On je lečio, Bogom nadahnut, maligne tumore i sve bolesti kostiju i mišića. Imao je retku sposobnost da vidi holografsko polje svakog od svojih pacijenata. Otuda je znao koje pacijente sme i može da izleči, a koje ne sme ni da pokuša da leči. Znao je koje pacijente mu Bog dopušta da leči, a koji više nisu u Božijoj milosti. Zapitajmo se zbog čega je to tako? Da li je bolest puka slučajnost ili iza svake bolesti stoji bolesna misao, bolesni osećaj, čak i bolesna intencija koja ima svoju nikad saznanu svrhu? Karl Gustav Jung, poznati švajcarski psihijatar, govorio je da nema slučaja, da je ono što smatramo za slučaj zapravo sinhronicitet ili zbir akauzalnih veza, dakle veza koje nisu uzročno-posledične naravi, a ni slučajnosti. A u temelju svakog sinhroniciteta je arhetip.  Šta je to arhetip? U Knjizi izlaska (3:14) Jahve određuje sebe rečima: „Ego eimi o On” – „Ja sam ono što jest”, što znači „Ja sam Bivstvo”, „Ja sam Jastvo ili Sopstvo”. Ego zapravo nije pravi identitet čovekov, već je to svest u nesvesnom – Jastvo ili Sopstvo. U središtu psihe, koja obuhvata i svest i nesvesno, nalazi se ikona Božija po kojoj smo sačinjeni i koja izgrađuje i fizičko i psihičko telo, i njihovo zdravlje i njihove bolesti.

Dr Đoel Viton, profesor psihijatrije na Univerzitetu u Torontu, u svojoj knjizi „Život između života” opisuje rezultate svog 13-godišnjeg istraživanja na više od 30 kliničkih slučajeva. On je podvrgavao svoje pacijente hipnotičkoj regresiji. Vraćao ih je u stanje svesti dok su bili deca, potom dok su bili u majčinoj utrobi, čak i pre negoli što su se utelovili. U tom stanju izmenjene svesti, koje dr Viton naziva meta-svesnošću, njegovi pacijenti su mu govorili da su isplanirali čitav svoj budući život. Planirali su svoje roditelje, braću i sestre, prijatelje i poznanike, obrazovanje i društveni status, čak i svoje bolesti i lekare koji će ih izlečiti. Taj životni plan iza kojeg je zapravo stajalo Jastvo, pravi identitet čovečiji, imao je svoju svrhu da od čoveka načini bolju i moralniju ličnost. Jer, pored biološke ipostasi, čoveka jedino potpunim i celovitim čini eklisijalna ipostas. Čovek, naime, nije određen samo biološkim telom  i genima, već prevashodno svojim duhovnim poreklom, arhetipom koji određuje i telo i gene i celokupnu psihu. U tom smislu, niti jedna bolest nije slučajna, već ima svoj arhetipski uzrok i svrhu. 

Karl Gustav Jung, poznati švajcarski psihijatar i Veliki Majstor Alpine, švajcarske lože u kojoj se nalazio i njegov duhovni prijatelj Herman Hese, imao je običaj da naglašava da je ljudska psiha čudovišno konzervativna i da je samo nevolja ili patnja može naterati na razvoj. I bolest je jedna vrsta nevolje ili patnje u kojoj se može pronaći šansa za duhovni razvoj i preporod. Psihički razvoj se deli na dva dela. Prva faza psihičkog razvoja je ekstravertna, okrenuta je spoljašnjem svetu i pripremanju za život. Tokom ove faze se diferenciraju arhetipovi i Ja-svest. Prosečna tzv. normalna individua, koja nije i duševno zdrava ličnost, već neurotička individua, ostaje čitavog života u ovoj fazi ekstravertne regresije poistovećujući se sa arhetipom Persona. Otuda je Anatol Frans u „Ostrvu pingvina” imao pravo kada je pisao da je Bog svakome čoveku darovao dušu, čak i čoveku na Zapadu, ali je samo čoveku materijalističke civilizacije Zapada darovao malu dušu. Takozvani racionalni skorojević ili tzv. normalna, prosečna individua na Zapadu u toj meri se poistovetila sa Personom da je potisnula i izgubila sopstvenu dušu. Otuda je na Zapadu sveprisutan kompleks koji ja nazivam faustovskim. Zapadnjak je prodao sopstvenu dušu za šaku srebrnjaka. Zbog toga se na Zapadu proces individuacije ili psihičkog razvoja ne zbiva više unutar psihe, već je projektovan spolja kroz svetske ratove i katastrofe. Druga faza psihičkog razvoja je introvertna. Ona označava proces individuacije u užem smislu. To je proces asimilacije arhetipova, proširenja polja Ja-svesti na nesvesne sadržaje, a koji ima za cilj poistovećenje svesnog Ja sa Jastvom kroz proces rađanja Jastva iz nesvesnog. To je paradoks, jer se Jastvo kao primordijalni apsolut van prostora-vremena, u holografskoj dimenziji realnosti „iznad kovitlaca” (Herman Hese), kao nerođeni arhetip –  rađa iz nesvesnog za Ja-svest na sličan način na koji se Hristos rodio da bi spasio čitav svet. U tom kontekstu, Jastvo je predstava Hrista u srcu svakog čoveka. Jastvo je i središte psihe, ali i celokupna psiha. Nevolja ili patnja, a time i bolest, imaju svrhu da pokrenu Ja-svest na razvoj, na podvig, na poniranje u nesvesno, na pronalaženje smisla i svrhe života. Budući da većina skorojevića na Zapadu potiskuje ovaj proces, dominantna neuroza među naizgled psihički normalnom populacijom zapadnjačke materijalističke civilizacije je noogena neuroza po Viktoru Franklu, neuroza gubitka volje za smislom života. Bolest treba shvatiti kao jedinstvenu šansu da se taj smisao pronađe unutar sebe, da čovek u sebi razotkrije Sebe.

 

D.D.: Da li možete da nam kažete nešto o upotrebnoj vrednosti konoplje, kako na zdravstvenom, tako i u drugim upotrebnim sferama?

A.M.: Čovek od davnina gaji konoplju. Konoplja je zapravo najstarija biljka koju je čovek pripitomio. U Češkoj je pronađeno glineno posuđe staro 26.000 godina sa otiskom užeta od konoplje. Još su stari Kinezi pre više od 10.000 godina od ove biljke pravili konopce, hartiju i odeću, a spominje se i u Atharva-Vedi. Od konoplje se može proizvesti beton sa vrhunskim termoizolacionim svojstvima, biorazgradiva plastika koja je 10 puta jača, a za trećinu lakša od čelika, ali i najekonomičnije biodizel gorivo za automobile koje ne zagađuje atmosferu. Na zemljištu veličine 60 puta 60 metara moguće je dobiti 1.800 litara etanola, a presovanjem semenki konoplje (koje se mogu koristiti i kao kvalitetna hrana, jer sadrže nezasićene masne kiseline i esencijalne aminokiseline), uz dejstvo enzima, moguće je proizvesti 6.800 litara biodizel goriva za automobile, traktore, kamione i ostala prevozna sredstva. Godišnje za automobil je potrebno oko 1.800 litara goriva, a oko 3.800 litara je dovoljno za grejanje i toplu vodu. Henri Ford je načinio karoseriju jednog od svojih automobila od konoplje. Na internetu se može pronaći snimak Henri Forda kako pokušava sa čekićem da razbije karoseriju jednog takvog automobila od konoplje i u tome ne uspeva. Biljka konoplja uspeva čak i na pustinjskom zemljištu, jer ona može da regeneriše zemljište, pa čini suvišnim upotrebu pesticida. Levi Straus je načinio prve farmerke u XIX veku od konoplje. Dok je pamučnu odeću lako izlizati i uništiti, odeća od konoplje se može neoštećena nositi godinama. Odeća od konoplje ne izaziva alergije, niti svrab. Od konoplje se izrađuje najkvalitetniji konopac koji je nezamenljiv u pomorstvu, budući da ne može istruliti u slanoj vodi. To je jedini materijal biljnog, prirodnog porekla koji ne može istruliti u slanoj vodi. Od konoplje se može izraditi papir, ali i visoko kvalitetni nameštaj. Stare Biblije su pisane na papiru od konoplje kao i Deklaracija nezavisnosti Sjedinjenih država.  Zbog svega rečenog konoplja je najznačajnija biljka za ekonomiju jedne države. Otuda je general Viktor Petrovič Ivanov izjavio na sednici Državnog komiteta Ruske federacije 2011. godine da će uvođenje sorti industrijske konoplje u proizvodnju u širim razmerama u značajnoj meri doprineti ekonomskoj politici Rusije. U SSSR-u je bilo zasejano preko milion hektara zemljišta sa konopljom za industrijske potrebe, a i danas se u Rusiji za industrijske namene konoplja gaji u sve širim razmerama po preporuci Državnog komiteta Ruske federacije. 

Prvo eksperimentalno dokumentovano istraživanje antitumorskog delovanja aktivnih supstanci iz cveta ženske biljke konoplje obavljeno je 1974. godine na Medicinskom koledžu u Virdžiniji u Sjedinjenim državama i to po nalogu američke vlade. Rezultati istraživanja su publikovani 18.08.1974. godine: dokazano je antitumorsko dejstvo na laboratorijskim miševima kod raka pluća, dojke i leukemije. Godine 1975. objavljeno je istraživanje u časopisu Nacionalnog instituta za rak Sjedinjenih država o uspešnom lečenju laboratorijskih miševa od raka sa aktivnim supstancama ženske biljke cveta konoplje.

Medicinski institut Sjedinjenih država je potvrdio da konoplja može biti sa velikim uspehom upotrebljena u medicini. Koledž lekara Sjedinjenih država čak je 2008. godine apelovao da se ohrabruje sve šire korišćenje konoplje u medicinske svrhe, a osobito kod pacijenata koji su oboleli od raka. Bil Ričardson, guverner Novog Meksika od 2003. do 2011. godine, kandidat za predsednika Sjedinjenih država, američki ambasador u Ujedinjenim nacijama, sekretar za energetiku u administraciji Bila Klintona, predsednik Demokratske nacionalne konvencije 2004. godine i predsednik Demokratskog saveza guvernera, sekretar za trgovinu u prvoj Obaminoj administraciji, te američki kongresmen, naredio je 2007. godine Odeljenju za zdravstvo da nastavi sa planiranjem i promovisanjem medicinske upotrebe konoplje u Novom Meksiku. Guverner Nju Džersija Kris Kristi je 2013. godine potpisao zakon koji promoviše upotrebu aktivnih supstanci iz cveta konoplje za lečenje dece.

U Sjedinjenim državama se svake druge godine počev od 2000. održavaju Nacionalne konferencije o medicinskoj upotrebi cveta konoplje. Sve je veći broj lekara u Sjedinjenim državama koji prepisuje svojim pacijentima upotrebu medicinske konoplje. U osam država Sjedinjenih država više od 35.000 pacijenata trenutno koristi medicinsku konoplju, a preko 2.500 lekara u tim državama svojim pacijentima preporučuje upotrebu medicinske konoplje, zapravo cveta od ženske biljke konoplje. Upotreba cveta konoplje u medicinske svrhe je prihvaćene u medicinskoj i lekarskoj zajednici u Sjedinjenim državama. Veliki broj zdravstvenih i lekarskih organizacija kao i opšta javnost u Sjedinjenim državama daju široku podršku za medicinsku upotrebu cveta konoplje. 

Navešću neke organizacije u Sjedinjenim državama koje daju podršku za medicinsku upotrebu cveta konoplje: Američka akademija porodičnih lekara, Američka zdravstvena asocijacija, Demokratska stranka Kalifornije, Kalifornijska medicinska asocijacija, Udruženje lekara Kalifornije, Episkopalna crkva Sjedinjenih država, Federacija američkih naučnika, Medicinska asocijacija Floride, Institut za medicinu, Američka asocijacija za socijalno zdravstvo, Slobodarska stranka, Američka advokatska komora, B’nai B’rith žene, Središnja konferencija američkih rabina, Republikanski nacionalni odbor kluba Liberty, Demokratska stranka Oregona, Lekari za društvenu odgovornost Oregona, Demokratska stranka Viskonsina, Asocijacija lekara San Franciska, Udruženje medicinskih sestara Nju Jorka, Novog Meksika, Severne Karoline i drugih država, Američka medicinska asocijacija, Američka asocijacija za javno zdravlje, Američka asocijacija za socijalno zdravlje, Nacionalno veće crkava u Sjedinjenim državama, Demokratska stranka Vašingtona, Veće zdravstvenih organizacija Sjedinjenih država itd.

Van Sjedinjenih država snažnu podršku medicinskoj upotrebi cveta konoplje daju sledeće organizacije: Medicinsko udruženje Australije, Britanska medicinska asocijacija, Kanadsko društvo načelnika policije, Kanadska medicinska asocijacija, Kanadski medicinski žurnal, Nemački savez za epilepsiju, Nemački savezni parlament – Bundestag, Dom lordova Velike Britanije, Francusko ministarstvo zdravstva, Lancet (Velika Britanija) – referentni medicinski časopis iz onkologije itd.

Dr Robert Ramer i dr Burkhard Hinc sa Univerziteta Rostok u Nemačkoj su 25.12.2007. godine objavili rezultate svojih istraživanja medicinske upotrebe konoplje u prestižnom časopisu Nacionalnog instituta za rak. Rezultati istraživanja su jasno dokazali da su aktivne supstance cveta konoplje najefikasniji način lečenja raka bez ikakvih štetnih efekata po zdrave ćelije. Do istih rezultata su došli istraživači u čuvenoj studiji o lekovitosti konoplje koja je urađena na Univerzitetu Harvard u Sjedinjenim državama 2007. godine. Dr Anju Pret, istraživač u Odeljenju za eksperimentalnu medicinu sa ushićenjem je izjavio da su aktivne supstance cveta konoplje novi put u lečenju raka. Dokazano je da se supstance cveta konoplje mogu koristiti i u lečenju anksioznosti i upala. U časopisu Društva za istraživanje raka Sjedinjenih država 15. avgusta 2004. godine je objavljena studija o tome da aktivne supstance cveta konoplje inhibiraju širenje raka mozga. Istraživači Univerziteta u Floridi dokazali su da aktivne supstance cveta konoplje inhibiraju replikaciju gama herpes virusa, a koji povećava šanse za oboljevanja od nekih vrsta raka.

U martu 2002. godine u časopisu „Nature Medicine” španski tim istraživača predvođen sa dr Manuelom Guzmanom izvestio je o eksperimentima na laboratorijskim pacovima sa 45 ćelije tumora mozga koje su izlečili sa aktivnim supstancama iz ženske biljke cveta konoplje.Tim istraživača na Univerzitetu u Madridu dokazao je da su aktivne supstance cveta ženske biljke konoplje izazvale programiranu smrt u ćelijama tumora mozga bez negativnih efekata po zdrave ćelije. Dokazana je antitumorska aktivnost in vivo i in vitro. Istraživači sa Univerziteta Milan u Napulju, Italija objavili su u časopisu „Eksperimentalna farmakologija” da aktivne supstance iz cveta konoplje inhibiraju rast ćelija glioma, da imaju antitumorsko delovanje in vivo i in vitro. Internacionalno medicinsko udruženje Veritas stavilo je ulje od cveta konoplje u protokol za lečenje raka.

U medicinske svrhe se upotrebljava samo cvet ženske biljke konoplje i to destilovano ulje koje je načinjeno od cveta ženske biljke konoplje. Destilovano ulje od cveta konoplje ima više od 80% aktivne supstance. Seme konoplje nema nikakav medicinski značaj, budući da se u semenu ne nalaze aktivne supstance i zbog toga ne može lečiti bolesti. Destilovano ulje od cveta ženske biljke konoplje može se upotrebljavati za lečenje i poboljšavanje stanja kod sledećih bolesti: kancer i autoimune bolesti, dijabetes tipa 1 i tipa 2, Alchajmerova bolest, epilepsija, multipla skleroza, hipertenzija, ateroskleroza, AIDS, glaukom, depresija, migrena, glavobolja, astma, svrab, ekcem, skleroderma, distonija, nesanica, herpes, mučnina i povraćanje, ADHD poremećaj, narkotička zavisnost, bipolarni poremećaj, opekotina, cistična fibroza, hronična opstruktivna plućna bolest, fibromijalgija, upalne bolesti creva, Parkinsonova bolest itd.

 

D.D.: Kad i povodom čega Vas je zaintrigirala istorija i lekovitost konoplje?

A.M.: Moja tetka, koja živi u Holandiji, kao strastveni pušač obolela je od kancera pluća. Jedan od simptoma bio je i kašalj i iskašljavanje krvi. U Holandiji postoji Institut za medicinsku upotrebu cveta konoplje još od  1993. godine. Ovaj institut je od strane državnih ustanova dobio licencu za rad 2001. godine. Institut je istraživao upotrebu konoplje u medicinske svrhe u saradnji sa Univerzitetom u Lajdenu u južnoj Holandiji. Na osnovu preporuke, moja tetka je počela sa terapijom, sa pijenjem ulja koje je dobijeno procesom destilacije od cvetnih vrhova ženske biljke konoplje i na svoje i iznenađenje lekara – za nekoliko meseci se u potpunosti izlečila! Prilikom ove terapije jedina nus-pojava je bio osećaj pospanosti, ali je taj osećaj bio samo prirodni deo procesa lečenja, prirodan način da telo prikupi energiju u borbi sa bolešću. To je bio početak mog interesovanja za medicinska svojstva konoplje.

Astrologos, oktobar 2013.

Advertisements

1 thought on “Rak je izlečiv”

  1. Teofanija said:

    Veoma dobar poucan i koristan.
    HVALA

Ostavite odgovor

Popunite detalje ispod ili pritisnite na ikonicu da biste se prijavili:

WordPress.com logo

Komentarišet koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavite se /  Promeni )

Google photo

Komentarišet koristeći svoj Google nalog. Odjavite se /  Promeni )

Slika na Tviteru

Komentarišet koristeći svoj Twitter nalog. Odjavite se /  Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišet koristeći svoj Facebook nalog. Odjavite se /  Promeni )

Povezivanje sa %s